TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001

 

 

Megújulnak az informatikai eszközök

TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 „A KLIK fenntartásában működő közoktatási intézmények informatikai ellátottságának biztosítása”

A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének javítása. Kiemelten fontos a digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használat-orientált megjelenése.

A TIOP céljaihoz szorosan kapcsolódva az elérni kívánt alapvető cél a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadása. Ennek érdekében – a köznevelés minden szintjén szükséges az informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése, amely többek között új, tantermi IKT eszközök beszerzésével, valamint az elavult eszközök cseréjével valósítható meg. .

A kitűzött célok eléréséhez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közel 12,5 milliárd forinttámogatásból komplex informatikai fejlesztést valósít meg az Új Széchenyi Terv keretén belül, melyhez a szükséges forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A kiemelt projektből nem használható fel forrás a Közép Magyarországi Régió területén.

A projekt az informatikai szaktantermi eszközök beszerzésére, azok korszerűbb eszközökre történő cseréjére, új eszközök beszerzésére, a tankönyvek és tananyag tartalmak elektronikus hozzáférésének biztosítására, valamint a digitális írástudás fejlesztésére irányul, elősegítve a digitális leszakadás megállítását.

Már a projekt előkészítését megelőzően látható volt, hogy bizonyos iskolákban elavult informatikai eszközök állnak rendelkezésre, ezért a tervezés során felmértük, hogy mely iskolákban van 3 évesnél régebbi géppark. A felmérés alapján ezen iskolák elavult eszközeinek cseréje valósul meg.

Az uniós projekt keretében 2016. március 31-ig, 18 megye 1608 iskolájába 45570 személyi számítógép, 23570 monitor, 1608 szerver, valamint 3782 switch, azaz összesen 74530 darab informatikai eszköz kerül kiszállításra és üzembe helyezésre.

Iskolánk ebből 35 személyi számítógépet, 30 monitort, 1 szervert valamint 1 switchet kapott.